Dịch vụ

Các dịch vụ:

- Set up phòng tiệc theo tiêu chuẩn

- Trang trí hoa tươi bàn tiệc bàn ký tên

- Trang trí tháp Bánh kem và tháp Ly Champage

- Trang trí phông sân khấu + đường hoa dẫn lối

- Cổng hoa

- Máy chiếu + màn chiếu (album cưới)

- Hòm tiền, Giá để ảnh

- Bánh cưới trang trí

- Tháp ly hồng, rượu champage

- Đá tạo khói tháp ly

- Pháo hoa kim tuyến

- Ăn nhẹ cho đôi uyên ương.